Menu

Historie závodu

Pardubický vinařský půlmaratón – historie a současnost

Současný Pardubický vinařský půlmaraton navazuje na více než 40-ti letou tradici pořádání tohoto masového běžeckého závodu. Do začátku devadesátých let minulého století se tento silniční běh pořádal jako „Běh osvobození“ v tradičním termínu 9. května, na 25 km dlouhé trati Pardubice-Chrudim- Pardubice. Od této doby do roku 2005 se trať mezi Pardubicemi a Chrudimí upravila na délku tradičního půlmaratonu, tak aby se na ní daly pořádat oficielní přebory a dosahovat časy v regulérní atletické disciplíně – půlmaratonu. V roce 2006 se tento závod rozloučil s tradiční obrátkou v Chrudimi a s tímto městem a pořádal se již na půlmaratonské trati pouze v ulicích a okolí města Pardubic. Dosavadní historie tohoto závodu se mohl celá desetiletí konat jen díky obětavé práci organizátorů z atletického oddílu se sídlem na stadionu na Dukle v Pardubicích, a to v historickém sledu Rudé hvězdy Pardubice, AFK SKP Pardubice a Hvězdy Pardubice.

Téměř čtyři desítky let se tohoto závodu, ať se konal v jakékoliv formě, zúčastňovalo každý rok nesčetné množství závodníků a to jak těch ze špičky českých běžců a běžkyň, tak v masovém měřítku z řad výkonnostních a rekreačních běžců a běžkyň všech věkových kategorií. V devadesátých letech se závodu postupně začali zúčastňovat i kvalitní běžci ze zahraničí, z nichž se řada stala vítězi tohoto závodu. Především v době, kdy se konal závod v členitém terénu mezi Pardubicemi, Chrudimí a Pardubicemi, vyžadoval tento běh dokonalou běžeckou připravenost. Vzdávat závod se těm méně připraveným ani nevyplatilo, protože cíl byl pouze na zpáteční cestě až zase v Pardubicích. I přes dobrou dlouholetou organizaci závodu ze strany organizátorů a velkou popularitu tohoto závodu v běžecké veřejnosti, to byl však pro většinu účastníků závodu běh „ osamělého přespolního běžce“ na silnicích mezi oběma okresními městy.

Od roku 2003 se na organizaci tohoto závodu podílí již hoteliér Oldřich Bujnoch a závod tím získává přívlastek „vinařský“ a začíná se postupně rodit myšlenka přenést tento závod do ulic města Pardubic, tak aby se závod stal i masovou společenskou a sportovní událostí krajského města a závodníci na půlmaratonské trati byli v centru celého dění. Od myšlenky nebylo daleko k realizaci a tento záměr se poprvé uskutečnil v roce 2007, kdy poprvé účastníci svůj závod na půlmaratonské trati absolvovali již v ulicích a centru města Pardubic. Příchodem do ulic města se závod natolik zatraktivnil, že se stal přitažlivý i pro početné pole zahraničních běžců, především kvalitní běžce a běžkyně z Keni, jež suverénně zvítězili v posledních ročnících závodu.

Závod v centru Pardubic na jedné straně znamenal obrovské nároky na pořadatele závodu a finanční náročnost celkového zajištění této ojedinělé sportovní události, ale na druhé straně stále stoupající zájem a především počet běžců a běžkyň, byl tou nejlepší odměnou pro ty, kteří stáli u zrodu a organizace tohoto závodu. Od roku 2007 do roku 2009 organizoval tento závod hoteliér Oldřich Bujnoch společně s atletickým klubem AC Pardubice, od roku 2010 je organizátorem závodu nově vzniklý sportovní klub KPA Pardubice.

Dubnový termín závodu není jen samotný půlmaratonský běh, ale je součástí a vyvrcholením celé významné společensko sportovní akce města Pardubic. V programu tohoto sportovního dne je zařazen Lidový běh pro organizované skupiny i příchozí, masová projížďka tratí In line bruslařů a Český pohárový závod handbike, tělesně postižených sportovců. V průběhu závodu se koná na Pernštýnském náměstí řada kulturních programů a akcí.

V roce 2010 se závod zařadil mezi tři největší sportovní akce tohoto druhu v České republice ( Praha, Olomouc ), kdy se závodu v půlmaratonu z účastnilo přes 1.000 běžců. Kvalita tohoto závodu byla oceněna i ze strany ČAS, a tak se v roce 2011 běžel Pardubický vinařský půlmaraton již jako Mistrovství České republiky v půlmaratonu mužů a žen a účast se zvýšila na 1.200 běžců a běžkyň.

O úspěchu a kvalitě závodu hovoří ta skutečnost, že i v roce 2012 se tento závod bude následně konat jako MČR v půlmaratonu.. Snahou organizátorů je dostat na tento běh především co největší počet kvalitních českých běžců a běžkyň, aby byl závod především národní sportovní záležitostí.

V roce 2014 byl závod obohacen o závod koloběžců v půlmaratonu s vynikající účastí. Odměnou pro nás všechny je pořadatelství Mistrovství ČR v půlmaratonu v létech           2015 – 2016 – 2017.

Nechť se dále rozvíjí náš závod.
Oldřich Bujnoch

Máte na nás otázky?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:

733 722 712 Napište nám zprávu