Menu

Propozice Mistrovství ČR 2022

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Oldřich Bujnoch ve spolupráci se Sportovním klubem KPA Pardubice

 

Datum

Sobota 9. dubna 2022

 

Místo

Pardubice

 

Vedoucí činovníci:
 

Delegát ČAS: David Bor
Technický delegát: Jindřich Linhart
Předseda Organizačního výboru: Oldřich Bujnoch
Ředitel Závodu: Míla Kalinová
Technický ředitel: Vlastimil Král
Hlavní rozhodčí: ing. Luděk Skalický

Trať:

21,097 km: 2 okruhy

Oficiálně změřená trať, značený každý kilometr.

 

Přihlášky

MČR: Podávají atletické oddíly na www.atletika.cz a to od pátku 25. března do pondělí 4. dubna 2022, uzávěrka přihlášek je v pondělí 4. dubna 2022 ve 23:59 hodin

V úterý 5. dubna 2022 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz

dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím,

že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického

oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně

přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm.

d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS,

nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. března 2020 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit stanovený pro kategorii mužů v půlmaratonu na 1:25:00, resp. v běhu na 10 km na 37:00, a pro kategorii žen v půlmaratonu na 1:45:00, resp. v běhu na 10 km na 47:00.

VŠICHNI BĚŽCI, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSÍ NA MČR , BUDOU BEZ DALŠÍ REGISTRACE ZAŘAZENI DO VÝSLEDKŮ A VYHLÁŠENÍ PARDUBICKÉHO PULMARATONU.

Startují

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Prezence a závodní kancelář

Výdej čísel a čipů bude probíhat v

Pátek 8. dubna: 16,00 -19,00hodin Enteria arena

Sobota 9. dubna: 8,00 -12,45hodin Enteria arena - zde budou i šatny a úschovna věcí do 17,00 hod.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.


Kategorie:
MČR: muži, ženy

 

Občerstvení

Iontové nápoje a voda v každém okruhu

Čipy

Informace

Míla Kalinová – tel.: 733722712 / 605500440 e-mail: mila.kalinova@seznam.cz

Program

9,20 - Slavnostní zahájení u Východočeského divadla

9,40 - Start Lidového běhu Vaňka Vaňhy

10,15 - Vyhlášení osmi nejpočetnějších škol - tribuna Pernštýnské náměstí

10,30 - Start ČP handbike - limit 1:45 hod.

10,40 - Start Pohárového závodu koloběžek   - limit 1:15 hod.

12,00 - Start KIEKERT desítky

12,15 - Vyhlášení závodu handbike - před tribunou na Pernštýnském náměstí

12,40 - Vyhlášení  závodu koloběžek - tribuna Pernštýnské náměstí

POZOR! - běžci se rozběhávají na v přilehlých ulicích

13,00 - Start Mistrovství České republiky a Pardubického  půlmaratonu – časový limit 3 hodiny

13,15 - Vyhlášení výsledků KIEKERT desítky - tribuna Pernštýnské náměstí

14,40 - Vyhlášení výsledků MČR

15,25 - Vyhlášení Pardubického vinařského půlmaratonu

í

Podmínky pro všechny účastníky sportovní akce

Vstup na sportovní akci bude povolen jen v případě dodržení níže uvedených hygienicko-protiepidemických podmínek stanovených hlavní hygieničkou ČR a NSA. Pořadatel si vyhrazuje právo při nedodržení podmínek vykázat osoby ze sportovní akce.

SELFREPORTING
Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce (atleti, rozhodčí, organizátoři, média atd.) potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře.

Formulář bude k dispozici v závodní kanceláři.

NEGATIVNÍ RT-PCR TEST

Všichni závodníci, rozhodčí, organizátoři a média (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19 předloží lékařské potvrzení.

Povinnost předložení negativního výsledku PCR testu na onemocnění covid-19 se vztahuje na všechny povinné osoby (závodníci, rozhodčí, organizátoři a média), i když již absolvovaly očkování na COVID-19.

Účast jiných osob není v soutěžním prostoru povolena.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Povinné osoby účastnící se sportovní akce jsou povinny nosit prostředky k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky v průběhu přípravy na soutěž a při soutěži. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální nařízení stanovené Vládou ČR.

VSTUP SPORTOVCŮ DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU

Vstup sportovcům do soutěžního prostoru bude umožněn jen v průběhu závodu své kategorie.

Po ukončení svého závodu všichni sportovci opustí soutěžní prostor.

 

Mapa závodu

 

Máte na nás otázky?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:

733 722 712 Napište nám zprávu